Wetsteksten

Privacybeleid

Privacybeleid van Bungalow Pedraforca

1.- Verwerkingsverantwoordelijke:

CAMPING PEDRAFORCA SL

2.- Type persoonsgegevens die wij verwerken en met welk doel:

Contactgegevens, identificatiegegevens voor reserveringen en andere die nodig zijn voor de vereiste doeleinden, zoals het beantwoorden van de informatie die wordt gevraagd via onze website https://www.bungalowpedraforca.com en andere middelen, het beheren van reserveringen en het leveren van onze diensten, rechtstreeks of via de App, evenals het commerciële en administratieve beheer van onze Camping.

3.- Legitimatie van de behandeling:

Toestemming van de gebruiker, naleving van wettelijke verplichtingen, uitvoering van de contracten die tot stand komen tussen CAMPING PEDRAFORCA en zijn klanten, werknemers, leveranciers of derden en, in voorkomend geval, de legitieme belangen van CAMPING PEDRAFORCA.

4.- Bewaartermijn:

Zolang de legitimatie door toestemming, de contractuele relatie, wettelijke verplichting of legitiem belang voortduurt.

5.- Ontvangers:

De gegevens die u verstrekt zullen worden opgenomen in een database die eigendom is van CAMPING PEDRAFORCA, en ze kunnen gedeeld worden, om operationele redenen, met WECAMP FUTURE, SL - de maatschappij die administratief het campingbeheer uitvoert, evenals met MERIDIA CAPITAL PARTNERS SGEIC, de beheermaatschappij van de eigenaar van de camping. Ze zullen niet aan derden worden verstrekt, behalve aan degenen die noodzakelijkerwijs betrokken moeten zijn bij het beheer van reserveringen en verblijven of bij het leveren van onze diensten, evenals voor de naleving van de wettelijke verplichtingen die op ons van toepassing zijn.

6.- Uitoefening van rechten:

Toegang tot, rectificatie en verwijdering van uw gegevens, evenals de andere rechten die door de huidige regelgeving worden verleend.

7.- Vordering bij de controleautoriteit:

U kunt claims die voortvloeien uit de verwerking van uw persoonlijke gegevens richten aan het Spaanse Agentschap voor gegevensbescherming (www.aepd.es).

8.- Wetgeving en jurisdictie

Dit privacybeleid wordt in elk van zijn uitersten beheerst door de Algemene Verordening Gegevensbescherming van de Europese Unie en andere gerelateerde Spaanse regelgeving.

9.- Aanvullende informatie

Aanvullende informatie over veiligheid en andere aspecten

10.- Update:

Juli 2023

Volg ons!
Newsletter
Aanmelden voor onze nieuwsbrief
Mijn boeking
Inloggen