Wetsteksten

Juridische mededeling

Juridische mededeling van Bungalow Pedraforca

PRIVACYBELEID VAN CAMPING REPOS DEL PEDRAFORCA

Door middel van deze waarschuwing informeert Camping Pedraforca S.L. (hierna de "CAMPING") de gebruikers van haar webpagina www. campingpedraforca.com over haar beleid met betrekking tot de bescherming van persoonlijke gegevens (hierna "de Persoonlijke Gegevens"), zodat de gebruikers vrijwillig en vrij kunnen bepalen of zij de Camping de Persoonlijke Gegevens willen verstrekken die gevraagd worden via online reserverings- of informatieformulieren. De CAMPING behoudt zich het recht voor dit beleid te wijzigen om het aan te passen aan nieuwe wetgeving of jurisprudentie en de gangbare praktijk in de sector of markt. Indien een dergelijke wijziging plaatsvindt, zal de CAMPING op deze pagina's de aan te brengen wijzigingen aankondigen, redelijkerwijs voor de uitvoering ervan.

De door de CAMPING ontvangen Persoonlijke Gegevens zullen op geautomatiseerde wijze worden verwerkt en opgenomen in de desbetreffende geautomatiseerde bestanden met Persoonlijke Gegevens die aan de CAMPING toebehoren en waarvoor zij verantwoordelijk is. Het doel van de opname in de bestanden en de verwerking van de Persoonlijke Gegevens, uitgevoerd hetzij rechtstreeks door de CAMPING, hetzij door derden voor rekening van de CAMPING, is het onderhouden van de contractuele relatie tussen de CAMPING en de gebruiker, voor het beheer, de administratie, de uitbreiding en de verbetering van de door de CAMPING aangeboden diensten; voor de aanpassing van deze diensten aan de smaak en voorkeur van de gebruikers, voor de analyse van het gebruik van de diensten door de gebruikers, voor het ontwerpen van nieuwe diensten met betrekking tot deze diensten, voor het versturen van updates betreffende de diensten, en voor het versturen, via traditionele en elektronische middelen, van technische, operationele en commerciële informatie met betrekking tot de producten en diensten die de CAMPING momenteel en in de toekomst aanbiedt.

De CAMPING zal de Persoonlijke Gegevens niet overdragen of delen met derden zonder voorafgaande en uitdrukkelijke toestemming van de betrokken gebruikers. De CAMPING of de derden die de Persoonlijke Gegevens voor rekening van de CAMPING verwerken, hebben de wettelijk vereiste veiligheidsniveaus voor de bescherming van de Persoonlijke Gegevens aangenomen. Niettegenstaande het bovenstaande, moet de gebruiker zich ervan bewust zijn dat veiligheidsmaatregelen op het Internet niet onneembaar zijn.

De gebruikers hebben en kunnen het recht op toegang, annulering, rectificatie en verzet tegen het gebruik van hun Persoonlijke Gegevens uitoefenen door contact op te nemen met de CAMPING via e-mail op pedra@campingpedraforca.com.

Volg ons!
Newsletter
Aanmelden voor onze nieuwsbrief
Mijn boeking
Inloggen