Cabana 2p

2 pax
No

Cabana de fusta d’habitació única
Superfície 5m² i el porxo
Sense bany